Vysvětlení pojmů

 • spalinová cesta

dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší, má obecně tři části: spotřebič, kouřovod a komín

 • čištění spalinové cesty

odstranění nečistot vzniklých spalováním ze spotřebiče, kouřovodu a komínu

 • vybírání nečistot

odstranění nečistot nahromaděných během provozu a čištění

 • kontrola spalinové cesty

odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty

 • komín

jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy

 • jednovrstvý komín

komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna)

 • vícevrstvý komín

komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy

 • komínová hlavice

pevná nebo otočná nástavba nad ústím komína, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komína a omezuje pronikání deště do komínového průduchu

 • výlez na střechu

uzavíratelný otvor ve střešní rovině určený pro vstup střechou ke komínu, ke komínové lávce popř. k nášlapným stupňům

 • půdice

nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čistícího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště

 • nádobka na kondenzát

příslušenství spalinové cesty určené ke shromažďování kondenzátu

 • sopouch

konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu; u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě Pa H to může být i koleno

 • kontrolní otvor

konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu a čištění

 • vymetací otvor

konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy

 • vybírací otvor

konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva

 • čistící otvor

konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich čištění a vypalování

 •  kouřovod

konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem

 • průduch kouřovodu

dutina v konstrukci kouřovodu tvořená vložkou kouřovodu