Roční kontrola komínu

Co si představit pod pojmem roční kontrola komínu?

 • Posouzení celkového stavu spalinové cesty.
 • Kontrola požární bezpečnosti.
 • Přístup ke komínu a jeho vymetacím a kontrolním otvorům.
 • Vydání Zprávy o provedení kontroly – čištění spalinové cesty.

Čištění komínů podle NV č. 91/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv vstoupila v účinnost 1. ledna 2011. Tato nařízení ustanovuje nové povinnosti pro většinu vlastníků nemovitostí. Dokument stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále upravuje, kdo a kdy může provádět revize spalinových cest a za jakých podmínek.

Upozornění:

ROČNÍ KONTROLA KOMÍNU DO 50 kW JE POVINNÁ PRO VĚTŠINU VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTNÍ, KTEŘÍ  PRODUKUJÍ SPALINY, A TO BEZ OHLENDU NA TO, KTERÉ PALIVO SPALUJÍ.

ZPRÁVU O PROVEDENÍ KONTROLY NELZE VYSTAVIT BEZ VYČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY.

Frekvence kontrol dle zákona:

Trvale obývané budovy
Pevné palivo1 ročně
Plynné palivo1 ročně
Rekreačně obývané budovy
Pevné palivo1 ročně
Plynné palivo1 ročně

Co by měla Zpráva o provedení kontroly obsahovat:

 • Vaše iniciály
 • Adresu kontrolovaného objektu
 • Popis komínu: stavební konstrukce, výška, průměr
 • Značka kotle, krbových kament, výkon v kW
 • Kouřovod: průměr, délka
 • Menší závady odstraněné na místě
 • Závažnějsí závady, které by měly být odstraněny do příští kontroly

Kdo je oprávněn k vystavení dokladu?

Tyto doklady, Vám vystaví oprávněná osoba, která povinnou roční kontrolu prováděla. Oprávněná osoba musí být vlastníkem živnostenského listu a vyučena v oboru kominictví. Současně může být členem Společenstva kominíků.