Čištění komínů – spalinových cest

Co si představit pod pojmem čištění komínů?

  • Mechanické odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování.
  • Čištění kouřovodů, hlavic a lapačů jisker.
  • Výběr pevných částic.
  • Odstranění kondenzátů z jímky.

Čištění komínů podle NV č. 91/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv vstoupila v účinnost 1. ledna 2011. Dokument stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále upravuje, kdy a kdo může provádět revize spalinových cest a za jakých podmínek.

Frekvence kontrol dle zákona:

Trvale obývané budovy
Pevné palivo3 ročně
Plynné palivo1 ročně
Rekreačně obývané budovy
Pevné palivo2 ročně
Plynné palivo1 ročně

Proč provádět čištění komínů?

  • Neprovedením revize porušujete zákon
  • Bezpečí Vaší rodiny
  • Pokuty za výjezd hasičů
  • Škody na majetku Vašich sousedů
  • Škody na vlastním majetku

Upozornění:

POJIŠŤOVNY NEUHRADÍ VZNIKLOU POJISTNOU UDÁLOST, POKUĎ NEDOLOŽÍTE PÍSEMNÉ DOKLADY O PROVEDENÍ ROČNÍ KONTROLY A VYČIŠTĚNÍ KOMÍNA PODLE NV č.91/2010 Sb.

Kdo je oprávněn k vystavení dokladu?

Tyto doklady, Vám vystaví oprávněná osoba, která čištění prováděla. Oprávněná osoba musí být vlastníkem živnostenského listu a vyučena v oboru kominictví. Současně může být členem Společenstva kominíků.