pozadi_2

 

Kominictví Praha

Společnost Petr Šulaj, působí na českém trhu v oblasti kominictví již od roku 2011, a to s více než třicetiletou praxí v oboru. Prostřednictvím naší společnosti máte možnost získat kompletní servis, zajišťující bezproblémový a bezpečný provoz Vašeho komínu. Provádíme pravidelnou údržbu a kontrolu komínu, vybírání sazí nebo kontrolu spalinových cest dle NV 91/2010 Sb.  Součástí našich služeb je poradenství.

Drobné opravy provádíme ihned.

Důkazem kvality, kterou poskytujeme, jsou stovky našich stálých spokojených zákazníků, kteří oceňují zejména spolehlivost, flexibilitu, rychlost vyřízení zakázek a v neposlední řadě rovněž příjemné vystupování. Poskytujeme věrnostní slevy pro naše stálé zákazníky.

Společnost Petr Šulaj je členem Společenstva kominíků Ev. č.: 1057.

Nejsme plátci DPH.

Historie kominictví

Vznikem měst se začíná rozvíjet kominictví. Zprvu komíny vymetali majitelé domů sami. První nám dochované zprávy o profesionálních tzv. mestkominářích jsou již z 16. století. Byli to Italové, kteří získali monopol  na vymetání všech komínů v Praze. Císař Rudolf II. jim udělil privilegia a stali se velmi zámožnými. Za vlády Josefa II. jeden z tovaryšů zabránil pokusu otrávit panovníka. Cech kominíků pražských musel existovat již před rokem 1748 (v Praze dochována pokladna cechu). V roce 1868 vznikla Jednota kominických tovaryšů, později přejmenována na Jednotu kominíků. V polovině 20. století byla zrušena zánikem živností a později na krátko obnovena a opět v roce 1981 zakázána. K rozvoji došlo až koncem 20. století. Největšího rozvoje dosáhlo kominictví v době průmyslové revoluce. Patronem všech kominíků je sv. Florián.